Een airsoft mijn

Zouden jullie zoiets mooi vinden om te gebruiken in Airsoft?
En zou jij hem dan aanschaffen?

OK - het argument legaliteit en NABV nog even buiten beschouwing gelaten.
Dan nog - deze ziet er best onschuldig uit.

https://www.indiegogo.com/projects/enim ... rts-toys#/

Meppie 1611 12 woensdag 11 april 14:37:20 Bekijk reacties & geef een reactie

NABV zeg RSL Assendelft (weer) goedgekeurd

Vanuit de NABV komt de volgende mededeling:

Terrein RSL Outdoor Assendelft goedgekeurd
De NABV heeft besloten met ingang van direct het terrein van Rslairsoft te Assendelft weer een certificaat te verlenen voor de beoefening van airsoft wedstrijden en events.
Dit besluit volgt op constructieve gesprekken tussen de NABV en RSL Airsoft na aanvullend advies van externe adviseurs én na een veldkeuring afgelopen maandag.
De NABV spreekt haar vertrouwen uit in de deskundigheid van RSL Airsoft om airsoft sportevenementen te organiseren voor leden van de NABV

Meppie 1223 5 dinsdag 13 februari 16:32:09 Bekijk reacties & geef een reactie

Nieuw terrein in de Zaanstreek op komst

Ze zijn nog hard bezig maar het ziet er naar uit dat de Zaanstreek een AirsoftTerrein rijker gaat worden.

De groep heet Airsoft Club Amsterdam en hebben een website: http://airsoftclubamsterdam.nl/

En een FB-Pagina

Oogjes open houden en ze volgen als je graag airsoft speelt in die regio.

Meppie 577 1 zaterdag 03 februari 12:25:29 Bekijk reacties & geef een reactie

De NABV versus De Ledenraad

Van uit de ledenraad...... Ter info.....
Bron: https://m.facebook.com/story.php
Zoals de meesten van jullie weten heeft er vorige maand weer een ALR vergadering plaatsgehad. Deze stond volledig in het teken van de “begroting van 2018”. Ware het niet dat het niet alleen de cijfers betroffen, maar dat er ook een forse “beleidsnota” uit de hand van het bedrijfsbureau aan was toegevoegd. Hier hebben wij op voorhand totaal geen overleg met het bestuur over gehad. Feitelijk zou dit door ons moeten worden “gemaakt” in samenspraak met het bestuur, zoals de statuten ook aangeven, en nooit door het bedrijfsbureau.
Wij hebben ter vergadering ook toelichtingen omtrent de onderliggen becijfering van de begroting gevraagd. Maar dit werd botweg geweigerd, terwijl wij hier recht op hebben. Hoe kun je een beslissing nemen over zoveel geld, zonder dat je weet waaraan iets zou worden uitgegeven?
Met toenemende verbazing hebben wij deze begroting en nota tot ons genomen. De beleidsnota en begroting is kort gezegd uitermate ambitieus en pretentieus te noemen. Hier kunnen wij echt helemaal niets mee. Een gevolg hiervan was dat wij deze met overgrote meerderheid der stemmen hebben weggestemd.
Dat jullie hiervan ook geen verslag kunnen terugvinden is, omdat de notulen van deze vergadering nog steeds niet zijn uitgewerkt... Hier hebben wij met klem om gevraagd mede ook omdat wij deze nodig hebben voor de nieuwe vergadering, maar… nog steeds geen witte rook te zien. En dit verwachten wij ook niet, omdat het gemiddeld een half jaar duurt voordat deze geproduceerd zijn. Dan weten wij ook niet meer precies wat er besproken is… Bewuste Aktie van het bestuur?
Nu is wederom door het bestuur een datum gepland, a.s. donderdag 21 december. Hoogstwaarschijnlijk om deze stukken nog voor het nieuwe jaar erdoorheen te jassen!
Blijkens de inhoud staan hier zaken in die voor hen dringend zijn , en dat deze zeer snel worden goedgekeurd. En wederom hebben wij de stukken op de laatste dag van hen ontvangen. Ware het niet dat dit stuk nagenoeg dezelfde inhoud en cijfers heeft als de vorige.
Vlak voordat wij de “nieuwe” begroting ontvingen hebben wij een stuk van 15 pagina ingediend, met vragen en mutaties zoals wij dit ingevuld zouden zien. (2 dagen mee bezig geweest) EN wat denk je dat hiermee is gebeurd. Helemaal NIETS... Maar dit is niet vreemd te noemen.
Alles wat er afgelopen jaren tijdens de vergaderingen is afgesproken of toegezegd door het bestuur of bedrijfsbureau, is niets van waargemaakt of uitgevoerd. En het lijkt alleen maar erger te worden. Een hele waslijst van overtredingen van de statuten, gedrag codes, afspraken en toezeggingen etc. hebben wij op een rijtje gezet. Het is een lijvig stuk geworden, die wij vandaag zullen door communiceren. En wat ter vergadering ter sprake zou moeten komen. Maar gezien de weigering van het bestuur om iets anders te bespreken dan wat op de agenda staat, zal dit wel niet gebeuren.
Vooralsnog moet ik meegeven dat wij als raad vanaf de start zeer hard inzetten om onze achterban correct te vertegenwoordigen in de raad. Maar .. dat dit door het bestuur en bedrijfsbureau volledig wordt genegeerd en tegengewerkt.
Na die 18 maanden dat wij in de raad zijn geïnstalleerd kan ik niet anders constateren dat wij slechts voor de vorm zijn aangesteld. Dit is waar ik alle kritische vragenstellers volledig gelijk in moet geven. Wij zouden de regie moeten hebben en het voortouw moeten nemen in alle zaken wat de airsofter betreft. Wij willen wel .. en doen er alles aan om dit vertrouwen ook in “klinkende munt en daden” om te zetten voor de leden. Maar zoals gezegd, het bestuur en bedrijfsbureau negeert ons totaal.
En … het zijn niet 75%, maar 85% airsofters die aan skirms of meerdaagse evenementen deelnemen. Dit is ook iets waar wij vorig jaar ook de nadruk op hebben gelegd dat dit “topprioriteit” zou hebben bij het invullen van de begroting. En wat blijkt … In 2017 is hier totaal NIETS mee gedaan. En in de begroting van komend jaar stond ook NUL op de begroting.
Wij gaan het zien donderdag. Tot de volgende blog

Meppie 3690 35 maandag 18 december 21:00:22 Bekijk reacties & geef een reactie

Geen replica meenemen naar Comic Con

Vandaag (22-03-2017) heeft de NABV contact gehad met douane, politie en Easyfairs Netherlands over het evenement Dutch Comic Con, dat dit weekend plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. Bij de organisator bestaat het vermoeden dat er cosplayers zijn, die hun airsoftapparaat (AA) mee willen nemen onder het mom van: 'Ik heb een NABV-pas, dus mag een AA voor handen hebben'.

In dit geval is dit onjuist om 2 redenen:
Je mag alleen AA's voor handen hebben voor het beoefenen van de airsoftsport. Dus niet voor cosplay, film, toneel en andere activiteiten.
Er is geen toestemming van de politie en de NABV voor het voor handen hebben van AA's tijdens Comic Con.

Meer info:
http://www.nabv.nl/nieuws/nieuws-detail ... -comic-con

Meppie 4404 18 woensdag 22 maart 16:12:13 Bekijk reacties & geef een reactie

EU Richtlijn

Belangrijk!

Na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs heeft de Europese Commissie plannen aangekondigd om de Europese Vuurwapen richtlijn aan te passen. De op dit moment voorgestelde wijzigen zullen gevolgen hebben voor ALLE airsofters in de Europese Unie

Airsofters en airsoftapparaten zijn op geen enkele manier betrokken bij de gebeurtenissen in Parijs, er is dan ook geen enkele rechtvaardiging om deze straffen of te belasten voor de daden van Terroristen.

Het gevolg van de voorgestelde wijziging zal zijn dat :

Alle Replica's in Europa Geregistreerd Moeten Worden

Juridisch wordt dat als volgt ingekleed (Engelse tekst van het voorstel)

Definitie van een replica:
1h. For the purposes of this Directive, "replica firearms" shall mean objects that have the physical appearance of a firearm, but are manufactured in such a way that they cannot be converted to firing a shot or expelling a bullet or projectile by the action of a combustible propellant.


De Voorwerpen die hierboven zijn genoemd worden vervolgens als Categorie C wapens binnen de EU aan gemerkt:

in Annex I to Directive 91/477/EC part II is amended as follows:
[…]
(iii) In Category C, the following points are added:
"5. Alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons as well as replicas;

Voor categorie C wapens geld binnen de hele EU minimaal een registratie verplichting. Dit is een grote last voor alle airsofters binnen de EU.

Airsofters kunnen iets doen!

De Europese Commissie wil commentaar op dit voorstel uiteraard kan je de Europese Commissie bellen en schrijven, je kan echter ook digitaal je mening kenbaar maken. Copy/paste de volgende link om eventuele filtering tegen te gaan.

https://ec.europa.eu/transparency/regdo ... anguage=en

De stelling is dat wij niet willen dat replica's binnen de EU als Categorie C wapen worden aangemerkt.

Verpreid dit bericht onder zoveel mogelijk airsofters en laat iedereen zijn of haar mening kenbaar maken.


Icarus van der Kolk (NABV), Steven (http://www.airsoft.nl)

Meppie 12284 50 dinsdag 24 november 19:09:44 Bekijk reacties & geef een reactie

Airsoft Competitie in Nederland

Airsoft is een sport waarvan de populariteit sterk groeit, De Airsoft League richt zich vooral op het organiseren van competities in de vorm van challanges op velden en in zalen waar mannen en vrouwen het daarbij tegen elkaar op nemen met een sportieve en sociale doelstelling.

Airsoft is ons leven

Daarnaast besteden nog eens honderden liefhebbers talloze uren aan de sport, bijvoorbeeld als marchall, kantinebeheerder of bestuurslid die allen veel plezier beleven aan Airsoft. Voor al deze mensen speelt airsoft een belangrijke rol. En voor velen geldt waarschijnlijk, net als voor de Airsoft League: ‘Airsoft is ons leven’.

Kwaliteit & groei

Voor al deze mensen wil De Airsoft League, namens alle airsoft beoefenaars in Nederland, zorg dragen voor kwaliteit van de Airsoft competitie. Een andere belangrijke doelstelling is het stimuleren van de groei van de airsoftsport. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om op zijn eigen (ambitie)niveau te airsoften, op een maatschappelijk verantwoorde manier. De kerntaken van De Airsoft League zijn het organiseren van competities en evenementen, de organisatie van het vertegenwoordigende Airsoft (Nederlandse teams), het organiseren en ontwikkelen van de bedrijfstak airsoft en het participeren in maatschappelijke projecten.

Meer dan twee doelen

Dat laatste aspect is steeds belangrijker geworden. Airsoft is gezond en zorgt voor sociale vorming en samenhang. De Airsoft League ziet het dan ook als zijn plicht om via de sport bij te dragen aan een betere maatschappij. De airsoftsport kan niet groeien zonder een gezonde samenleving en gemotiveerde spelers, leden en vrijwilligers. Anderzijds kan een succesvolle samenleving zich niet ontplooien zonder gezonde nationale sportbonden.

Onze ambities

Voor de periode 2014-2015 heeft de Airsoft League de volgende acht ambities verwoord.

Spannende en herkenbare competities in de airsoftsport;
Een airsoftklimaat als thuishaven voor alle spelers;
Het verankeren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in alle airsoft activiteiten;
75% van De Airsoft League-leden beleeft meer sportiviteit en respect op en rond de Nederlandse airsoft locaties;
100% van De Airsoft League-wedstrijden laten leiden door een gekwalificeerde marshall;
Ruim 20% meer airsofters door een scherper doelgroep- en vraaggericht competitie aanbod;
Vernieuwde communicatiekanalen neerzetten als kern van de communicatie van alle betrokkenen;
Het NK 2014 Nederland organiseren;

De Airsoft League zet zich de komende jaren in om deze ambities te verwezenlijken, in samenwerking met de airsoft verenigingen en andere partners die airsoft een warm hart toedragen.

Bezoek onze site op www.airsoft-league.nl

Efraim 12399 40 dinsdag 04 februari 13:25:04 Bekijk reacties & geef een reactie

De winnaar van de Topcom twintalker 9500 is bekend!

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Door onze tijdelijke sponsor Walkietalkiestore.nl kregen wij een Topcom Twintalker 9500 Airsoft Editie te testen. Wij hebben de Review af en hebben vermeld dat we de Topcom twintalker 9500 airsoft editie weg gaan geven bij 250 likes.  Deze week was het zover we gingen over de 250 likes. Ik mag dan de winnaar bekend maken. En de winnaar is...

Allijandrent

Het Airsoft.nl team wil Allijandrent feliciteren en wensen hem veel plezier met de Topcom Twintalker 9500 Airsoft Editie.

Nexus 4292 12 vrijdag 31 mei 20:00:29 Bekijk reacties & geef een reactie

Onze eigen chat online en een weggeef actie!

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Jullie hebben het vast wel gemerkt dat wij sinds deze week onze eigen chat hebben geopend. Via dit bericht willen wij het officieel naar buiten brengen. Om de chat mooi te openen geven wij een set Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition  weg. Wat moet je hier voor doen? Dat is heel simpel.

- Like onze Facebook pagina
- Kom geregeld in onze chat

Bij 250 likes word dit prachtige pakket verloot. Deze actie word medemogelijk gemaakt door Walkietalkiestore.nl.

Afbeelding

Heel veel plezier op de Airsoft.nl chat!

Daarnaast kunt u binnen enkele weken een een uitgebreide review verwachten van ons test team over de Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition.
Met vriendelijke groet,
Het Airsoft.nl team

Nexus 5712 20 dinsdag 07 mei 21:26:33 Bekijk reacties & geef een reactie

Bezoek ons ook op de social media website's

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Binnen het team zijn wij hard bezig met een aantal projecten om Airsoft.nl nog interessanter te maken. Sinds kort zijn wij ook te vinden op Facebook en Twitter waar onze bezoekers wekelijkse reviews en interessante berichten verwachten. Achter de schermen zijn wij bezig met een groot project, waar we binnenkort meer bekend over maken. Je kunt ons vinden op Twitter @AirsoftNL.

Daarnaast zijn we nog opzoek naar mensen die een review willen schrijven over hun replica. Als er leden zijn die dit graag willen doen verzoeken wij ons een email te sturen.

Silver 2058 4 dinsdag 23 april 23:25:40 Bekijk reacties & geef een reactie

Airsoft.nl aanwezig bij eerste Skirmish in Nederland

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Vandaag zijn een aantal van ons aanwezig geweest bij Balls & Arrows in Lelystad voor een proef skirmish. Naast leden van de NABV, waren ook leden van een aantal teams aanwezig waaronder Nassau03 en de gelukkige winnaars die mochten doen.

Het weer zat goed mee. Zonnig, 10 graden met een gevoelstemperatuur die een stuk hoger lag. Door de lange winter is er nog geen groen wat tactische plannen in de weg heeft gestaan. Zodra dit terrein van B&A vol groen staat is dit een top locatie om airsoft te beoefenen.

Kijk op het forum voor foto's.

Silver 6540 23 zondag 07 april 19:05:24 Bekijk reacties & geef een reactie

Foto's IWA 2013

Ik was dit weekend bij de IWA 2013 beurs.
Enkele foto's zijn te vinden op de Facebook pagina van Airsoft.nl.
http://www.facebook.com/airsoftnederland

Meer foto's komen er aan, wellicht ook nog een verslag.

Twinkle 2175 4 dinsdag 12 maart 22:03:04 Bekijk reacties & geef een reactie

Officiële Airsoft.NL Patches in de nabije toekomst?

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Dames, heren,

We zijn bezig met het kijken naar mogelijkheden om een Airsoft.NL patch verkrijgbaar te maken voor onze leden. Niet alleen cool en een mooie aanvulling op je gear, je zal ook Sponsor gaan worden van Airsoft.nl. Wellicht dat er in de nabije toekomst ook voordelen liggen bij het zijn van Airsoft.nl lid, daarover in de toekomst meer.

Alles staat nog in beginfase, maar we hebben intern het volgende gecreëerd. Bijgesloten een poll met verzoek van iedereen die hier ervaring mee heeft feedback te geven over bijvoorbeeld;

- Soort Patch = Velcro / PVC
- Grootte van Patch, bijvoorbeeld 7 bij 7cm etc.AfbeeldingAfbeelding

Silver 10662 43 maandag 11 maart 23:19:52 Bekijk reacties & geef een reactie

Een historisch moment voor Airsoft.nl!

Dit is een blog artikel. Om het volledige artikel te lezen, klik hier

Airsoft.nl is in 2000 gestart met een groep enthousiasten die samen een forum zijn begonnen waar Nederlanders en Belgen elkaar konden ontmoeten om in België te gaan airsoften. In 2001 zijn we "officieel" live gegaan met een eigen domein, als pionier, de plek om elkaar online en offline te treffen in België.

13 jaar later, actiever als ooit, presenteren wij met trots onze nieuwe site en blog. Wij wensen onze huidige bezoekers en alle generaties die na hen volgen het allerbeste op het gebied van airsoft in Nederland!

Nieuwtjes, reviews, terreinen, events, je zult het snel genoeg hier gaan vinden. Heb je veel tijd en beheers je de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift? Voel vrij je ons te contacteren, wellicht hebben we een mooie plek als webredacteur beschikbaar!

Een sportieve groet,

Het Airsoft.NL Team

Silver 2555 6 maandag 11 maart 20:47:47 Bekijk reacties & geef een reactie

NABV heeft bekend gemaakt hoe de leden passen eruit komen te

Zie onderstaand en NABV.nl voor meer info!

Afbeelding

Silver 9266 33 zaterdag 02 maart 00:31:09 Bekijk reacties & geef een reactie
Zoeken

Laatste reacties
Social media